Make your own free website on Tripod.com
2011 April - Hike @ Hakipu'u
2011 April - Hike @ Hakipu'u
« 1 2 3 4 »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On April 17th, 2011, our halau sister, Makana led our haumana on a wonderful Hike thru Hakipu'u near Ku'uloa Ranch.
« previous | next »